• deutsch
 • english
 • F u n d a ț i a   pentru  meşteşuguri tradiționale   A p o l d u  de  S u s

  Responsabil pentru planificare, realizare suportul şi administrarea acestori pagini web este:


  Mann Maria

  Fundatia Grosspold

  RO- 557151 Apoldu de Sus nr. 231

  judeţul Sibiu

  România

  Email: i n f w e go @ g r o s s p o l d . netr o 


  Denumirea fundației

  Fundația pentru mesteșuguri tradiționale Grosspold


  Forma juridică: personalitate juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, apolitică.

  Sediul fundaţiei: Apoldu de Sus, nr. 231, cod poştal 557151, oraşul Miercurea Sibiului, judeţul Sibiu, România.


  Adresa:

  Fundatia Grosspold

  RO- 557151 Apoldu de Sus nr. 231

  judeţul Sibiu

  România


  Consiliul director: Mann Maria; Sârbu Ioan; Gherman Ioan Ovidiu

  Pagină web pe internet: www.grosspold.ro

  Contact: Email: i n f w e go @ g r o s s p o l d . netr o 

  Cod de identificare fiscală: C.I.F.: 34023556 / 27.01.2015

  Certificat de înregistrare fiscală: Seria A Nr. 1107515

  Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial: Nr 1/03.10.2014 eliberat de Judecătoria Sălişte 557225 județul Sibiu

  Registrarea în registrul național Român: 16728/B/2014


  Cont bancar: la BCR

  Titular cont:            Fundatia Grosspold

  BIC/SWIFT-Code: RNCBROBU

  IBAN:                      RO56 RNCB 0232 1451 5925 0004 (pentru EUR )

  IBAN:                      RO40 RNCB 0232 1451 5925 0001 (pentru RON/LEI )


  Excluderea răspunderii

  Vizitând și utilizând aceste pagini web, acceptaţi automat termenii și condiţiile descrise pe această pagină.


  Drepturile pentru conţinut

  grosspold.ro își rezervă toate drepturile pentru conţinutul acestori agini web. Nu este permis copiatul, vânzarea sau distribuirea conţinutului sau a unei parţi a acesteie fără a avea în prealabil acordul in scris al consiliului director al fundaţiei.


  Linkuri spre grosspold.ro

  Este permis crearea de linkuri de la alte pagini spre grosspold.ro daca reiese ca este vorba despre pagina noastră şi daca conținutul acestori pagini nu sunt contradictorii scopului fundației nostre.


  Folosirea

  grosspold.ro poate conţine linkuri spre alte pagini web, care nu sunt proprietatea acestori pagini web. Aceste pagini web nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul și utilizarea a oricărori altor pagini web.

  Utilizarea acestori pagini web este permis numai in interes personal și non-comercial.


  Confidenţialitate

  Toate informaţiile furnizate de utilizatorii acestori pagini web vor rămâne confidenţiale.

  grosspold.ro nu va folosi aceste informaţii decât în scop descris. Nu va folosi datele utilizatorilor pentru a trimite reclame publicitare nesolicitate.


  Sector protejat

  La aceste documente au acces persoanele împuterncite: Cenzor, Financiar, Contabili, ...

  Fundaţia: Act Constitutiv, Statut, Registrarea Fundaţiei: Originale

  Contabilitate, Procese verbale, Rapoarte de activitate:

  2014 Originale

  2015 Originale

  2016 Originale

  2017 Originale